» Om Nätverket Ekonomisk Reform

Nätverket anordnade seminarium i Stockholm 2010 med föreläsarna Ellen Brown och Bill Still. Seminariet besöktes av 150 personer som bidrog till en lång och engagerad frågestund efteråt. Två av Sveriges största morgontidningar skrev om eventet där man i DN t.ex. kunde läsa: "Bankernas utlåning är ett pyramidspel" (Läs mer). Andreas Cervenka ifrån Svenska Dagbladet som intervjuvade Ellen Brown har nu även släppt en bok som heter: Vad är Pengar?.

Vi har även översatt och textat Bill Stills dokumentär The Secret of Oz (You Tube) som handlar om hur pengar har skapats genom historien.

EkonomiskReform.se är ett nätverk som arbetar med att väcka uppmärksamhet kring pengakapandet och pengarnas funktion så en allmän debatt skapas rörande vad pengar är, hur pengar skapas och vem som ska skapa pengar. Nätverket Ekonomisk Reform är politiskt och religöst obundet. Läs mer om vad pengar är under flikarna Om En Reform och Om Pengaskapande.

Målet med Nätverket Ekonomisk Reform

Nätverket Ekonomisk Reform har som mål att påverka och hjälpa beslutsfattare så de kan skapa ett nytt ekonomiskt system som är hållbart och rättvist. Nätverket arbetar med att neutralt presentera fakta (allting är verifierat med historia och riksbanken samt finansinspektionen) angående nuvarande ekonomiska systemets brister samt fördelar och alternativa ekonomiska system eller sätt att utföra handel. Hemsidan informerar om hur pengar skapas och skulle kunna ha skapats, och med detta vill vi påverka samhället så vi får ett mer gynnsamt system för oss alla. Genom att samla in underskrifter med hjälp av namninsamlingen visar vi att det finns ett intresse för ett nytt ekonomiskt system. Detta gör det också enklare för våra politiker att skapa ett nytt bättre system.

Enkelt sagt är målet att påverka så beslutsfattare kan byta ut eller ändra om dagens system till ett system där pengar skapas för att gynna alla medborgare och vår natur.

Teamet bakom hemsidan

Hemsidan är utvecklad av Patrik Kling som är 34år, programmerare, säljare, entreprenör, filosof och webmaster. Patrik började handla med värdepapper för ca 13år sedan vilket gav honom en inblick i hur spekulation på ett bolags aktier kan påverka arbetsplatser (vilket han själv har erfarenhet som anställd på en byggmarknad). Senare lärde han sig förstå att dagens ekonomiska system inte är hållbart vilket vi ser i form av återkommande finanskriser som drabbar gemene man, företag och hela länder.

Tillsammans med Patrik arbetar egenföretagaren och föreläsaren Niklas Högberg som hjälper till att driva nätverket Ekonomisk Reform och som är en värdefull tillgång med ett stort engangemang att åtgärda dagens ekonomiska system så det blir bättre. Båda arbetar helt ideellt.

Ett stort tack till Nils Fagerberg som hjälpt till att vara konstruktiv vid sidans utveckling!

Vill du ta kontakt med oss så gör du det på: kontakt@ekonomiskreform.se.