» Blogg

Arkiv: 2009, 2010, 2011, 2012 RSS Feed
Kategorier: Allmänt, Alternativa Penningsystem, Ekonomi Nyheter, Ekonomisk Reform, Föreläsning, Nyheter

Bra Kunskap: Hur blir pengar till? | Dagens system skapar Ekonomiska Hitmen | Vilket värde ska pengarna representera?

Sida: 1

Nu finns bevisen som bevisar för den inbitne skeptikern inom finansvärlden att toppen av finansvärldens institut är korrupta genom manipulering utav exempelvis räntor.

Ett ekonomiskt system ska gynna alla människor, inte några få som skor sig på regeringar, företag och hela länders invånare förutom de som är ägare utav dessa korrupta banker.

Efter en vetenskaplig studie som presenterades 2011 utav forskare i Schweiz så visade det sig att Barclays är världens största företag (de har störst kontroll av världens tillgångar). Deras involvering i denna skandal, som kommer sluta med att korruptionen för en gång skull stoppas, är bara toppen av isberget i finans- och företagsvärldens korruption.

En bank vars mål är att maximera vinsten och ge sina ägare mer pengar ska inte vara ansvariga för penningmängden. Den som ansvarar för penningmängden bör ha målet att se till så alla människor har det bra och naturen inte förstörs. Det betyder t.ex. att se till så vi har modern sjukvård, skola och omsorg samt att människor har råd med hälsosam ekologisk mat och att vi aldrig har nedskärningar.

Pengarnas roll har varit att skapa ett skuldslaveri de senaste 100 åren, nu är det dags att pengarnas roll blir att se till så alla människor har det bra och vi värnar om naturen samt varandra. Enbart resurser såsom arbetskraft (människor) och naturens tillgångar (t.ex. mineraler samt råvaror) ska begränsa hur bra vi har det, inte ett fiktivt värde såsom pengar och krediter (värdepapper etc. vilket nästan 100% av världens ekonomi består av).

LIBOR (London Interbank Offered Rate) skandalen förklarat med bilder:

LIBOR Scandal.

 

Se diskussion med New Yorks före detta guvernör samt en jurist som företrätt de största bankerna i världen. Juristen berättar att världens största bankerna är korrupta "ända in i kärnan" och att alla på Wall Street borde fängslas.

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (1)

En inspirerande video på 6 minuter.

Påverka och arbeta emot dina lokala politiker för att skapa ett skuldfritt ekonomiskt system som löser alla våra problem såsom nedskärningar inom vård, skola och omsorg.

Videon är en uppföljare till Story of Stuff (YouTube).

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Vi är här för att ge

Charles Eisenstein
Författare till Sacred Economics

8 juni kl 18-21 (ca)
Franciskussalen, Högbergsgatan 15A, Stockholm

Hur skulle samhället se ut om vi utgick ifrån att människor är generösa,
toleranta och agerar utifrån empati istället för egenintresse? Hur skapar vi
en ekonomi som utgår ifrån att människor och natur faktiskt betyder något,
och som bygger på att vi alla hänger samman?

 

Kan vi tänka oss en framtid med

gåvor, delande och generositet
lokala ekonomier och resilienta samhällen
negativ ränta som genererar större och sannare rikedom
mänsklig passion och omtanke
ett ekonomiskt system som tar skador på natur och människor
 på allvar
en omställning ifrån separation till samhörighet och ömsesidigt
 beroende?

Charles Eisenstein föreläser över hela världen om omställning, pengar och kulturell evolution och har skrivit böckerna The Ascent of Humanity och Sacred Economics.
Upptäck hans idéer om nya möjligheter för framtida livskvalitet och ekonomi: http://www.sacred-economics.com/

 

Kostnad: vad du vill - kontanter och bidrag till fikabordet är särskilt välkomna!

Anmälan: till Pella Larsdotter Thiel, pella@braveworld.nu, 073-658 98 84

Arrangörer: Nätverket Lodyn, Ekogruppen i Katarina församling, Omställning Sverige, Stiftelsen God Banketik, Nätverket Ekonomisk Reform, Open World Café, Steg 3, Nonviolent money.

Varmt välkommen - sprid gärna!

Ladda hem PDF

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Charles Eisenstein har skrivit boken Sacred Economics som handlar om att se oss människor som sammankopplade med varandra och naturen istället för helt separerade ifrån allt så vi inte bryr oss om varandra eller vår planet.

Videon här nedanför på 12 minuter berättar skillnaden på en Gåvo Ekonomi - Sacred Economics - och dagens monetära system som bygger på att vi hela tiden ska tävla mot varandra och tjäna pengar.

Dagens ekonomiska system skapar större delen av alla problem vi har och med ett system som gynnar givmildhet, empati och därmed oss alla så skulle vi lösa våra problem. Dagens system gynnar girighet och en osund tävlingsinriktad konkurrerande marknad. Alternativet kunde varit en konkurrenskraftig marknad som tävlade men som samtidigt samarbetade och hjälptes åt.

Istället för att tävla och neka varandra insikter i produktutveckling eller lösningar genom patent så skulle alla kunna samarbeta och tävla om vem som ska åstadkomma bästa resultat - utan att någon förlorar på det.

Det går inte under dagens ekonomiska system, det skulle dock fungera under en Gåvo Ekonomi, en ekonomi där vi värnar om varandra och vår natur. En ekonomi där att ge skapar status och gör så vi får mer. En sådan ekonomi är hållbar till skillnad ifrån dagens ekonomi som bevisligen är oerhört ohållbar.

Det är dags att sätta människan i första rum tillsammans med naturen, och göra så pengar tjänar mänskligheten istället för att mänskligheten ska vara slav till pengar och begränsade till hur mycket pengar det finns. Vad som ska begränsa oss är inte fiktiva pengar - som enbart har ett värde för att vi är överens om det - utan det är tillgången på material, arbetskraft och vår fantasi.

Pengarnas roll ska enbart vara att underlätta handel och stimulera oss till att göra saker. Vår fantasi och vår tillgång på material ska vara det som begränsar oss. En tjänst eller en produkt ska inte kunna finnas om det enbart är pengar som saknas. För vi skulle kunna ha hur mycket pengar vi vill eftersom pengarnas värde är fiktivt och något vi alla enats om.

För er som är intresserade utav mer kring Sacred Economics så kommer Charles till Sverige i juni, och mer information om det kommer upp på framsidan.

Charles Eisensteins hemsida: http://sacred-economics.com/

Kommentarer Avstängda | Visa Kommentarer (0)

Sida: 1

Ekonomi